Chi tiết

Cách Đo Vớ Áp Lực Y Khoa Venosan

 

Đo và chọn đúng kích thước Vớ áp lực y khoa rất quan trọng, khi đó Vớ mới có tác dụng điều trị nhưng không bị tác dụng phụ.