Bệnh giãn tĩnh mạch chi dưới hay còn gọi là giãn tĩnh mạch chân. Đây là chứng bệnh có liên quan đến tình trạng suy tĩnh mạch mạn tính.

 

Hiện nay bệnh khá phổ biến và tỉ lệ ngày càng gia tăng do sự phát triển của nền kinh tế và thói quen trong nếp sống sinh hoạt hằng ngày.

Tìm hiểu bệnh giãn tĩnh mạch chi dưới